DARI RASULULLAH SAW

  1. Rasulullah SAW, bersabda : “ setan mengikakan tiga ikatan pada tengkuk kepala seseorang dari kamu apabila kamu tidur. Setiap ikatan membuat terlelap di malam yang panjang. Jika ia terbangun dan berdzikir kepada Allah, lepaslah ikatan pertama, jika ia berwudhu maka lepaslah ikatan kedua. Jika ia shalat maka lepaslah semua ikatan. Maka di pagi hari ia akan menjadi orang yang rajin ( semangat) dan berjiwa baik. Hjika tidak demikian maka ia akan menjadi pemalas dan buruk jiwanya.”
  2. Rasulullah SAW, bersabda : “ bila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti hendak shalat. Kemudian berbaringlah pada sisi kananmu. Kemudian berdo’a: ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku pasrahkan urusannku kepada-Mu, dan aku berlindung hanya kepada-Mu. Senang dan duka hanya kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat keselamatan kecuali kepada-Mu, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, kepada nabi yang telah Engkau utus. ”
Advertisements